ЗА ЧЛАНОВЕ

КРАТАК ПРЕГЛЕД ВРЕМЕНА

Феликс Пашић: КРАТАК ПРЕГЛЕД ВРЕМЕНА – Лудус разговара
Зборник текстова
Издавач: Удружење драмских уметника Србије
Приредила: Зорица Пашић
Објављена: 2013.г.
Тираж: 300 примерака
Цена: 600 динара

КРАТАК ПРЕГЛЕД ВРЕМЕНА
Током седам година, колико је провео као главни уредник позоришних новина Лудус, Феликс Пашић (1939 - 2010) објавио је, под наднасловом Лудус разговара, шездесет разговора с позоришним уметницима. Серију ових разговора у Лудусу отворио је Јован Христић новембра 1992, а завршила ју је Огњенка Милићевић септембра 1999.
У књизи Кратак преглед времена објављен је избор од осамнаест разговора, с драмским писцима, редитељима, позоришним критичарима. Одабрани сегмент није репрезентативан само по томе што приказује Пашића као врхунског аутора интервјуа и једног од наших водећих позоришних публициста, већ је значајан и у ширем конексту: током последње деценије 20. века, у времену које су обележили ратови, социјална криза и политика самоизолације, позоришне новине Лудус биле су отворене и за она становишта која нису могла бити презентована у многим другим медијима, посебно оним под контролом тадашњег режима.
Пашићеви саговорници, по хронолошком редоследу разговора, су: Јован Христић, Владимир Стаменковић, Љубомир Симовић, Душан Ковачевић, Александар Поповић, Дејан Мијач, Слободан Селенић, Вида Огњеновић, Љубомир Драшкић, Љубиша Рисић, Мухарем Первић, Јагош Марковић, Мира Ерцег, Слободан Стојановић, Јован Ћирилов, Никита Миливојевић, Егон Савин и Биљана Србљановић.

“Кратак преглед времена” приредила је Зорица Пашић. Књигу је графички обликовао Ђорђе Ристић, а илустрована је фотографијама (рађеним за Лудус) Весне Павловић, Ђорђа Томића и из приватних колекција.
Издавање књиге омогућило је Министарство културе и информисања Републике Србије.