ЗА ЧЛАНОВЕ

МАЛЕ ДРАМСКЕ БАЈКЕ

Издавач: Дечји културни центар Београд
Приредила: Зора Бокшан-Танурџић
Објављена: 2013.г.
Тираж: 500 примерака
Цена: 600 динара

„Мале драмске бајке“ су намењене старијем предшколском и млађем школском узрасту, дакле деци у оном периоду детињства који маштовито сагледава и тумачи реалност и којем су најближи род песници. Бајка има ту моћ да у свим временима и на свим цивилизацијским нивоима својим свесавременим симболичким језиком припрема децу за зрело суочавање са стварношћу. Зато су њене бајке прожете добро мотивисаним супротностима или сукобима и јасно дефинисаним ликовима који су упаковани у чврсту композициону структуру. Хумор растерећује и ослобађа дечји дух,а срећан крај бајке рађа у детету веру да ће једнога дана моћи да оствари свој циљ.

Зора Бокшан–Танурџић је дипломирала на Факултету драмских уметности у Београду, одсек за позоришну режију у класи проф. Хуга Клајна. Била је уметнички руководилац и редитељ позоришта лутака у Новом Саду, предавала је глуму у средњој позоришној школи,а на Факултету драмских уметности у Београду била је наставник режије за луткарска позоришта. Режирала је 40 представа у позориштима Новог Сада, Сомбора, Ужица. Основала је Центар за драмски рад Дома пионира у Београду (сада Дечји културни центар) и руководила је њим. Основала је дечији драмски студио Арлекино при Уметничкој школи Центра за образовање „Ђуро Салај“ у Београду. Објавила је књиге „Пут до плаве звезде“, „Од игре до позорнице“, „Бајке за позоришну игру“.