ЗА ЧЛАНОВЕ

ДОБИТНИЦИ ДОБРИЧИНОГ ПРСТЕНА

Сакупио, обрадио и написао: Никола Ж. Мајсторовић
Објављена: 2006.г.
Издавач: Алтра Софија, Херцег Нови
Саиздавач: Савез драмских уметника Србије
Извршни издавач: БЕЛПАК, Београд
Тираж: 790 примерака