ZA ČLANOVE

UDUS VESTI

/ SAOPŠTENJE UDRUŽENJA U VEZI SA IZBOROM NACIONALNOG SAVETA ZA KULTURU

 

Za kandidata za člana Nacionalnog saveta za kulturu od strane četiri reprezentativna umetnička udruženja (Udruženja dramskih umetniks Srbije, Udruženja filmskih umetnika Srbije, Udruženja filmskih glumaca Srbije i Udruženja baletskih umetnika Srbije) predložen je 2016. godine glumac Vojislav Brajović. Ova četiri udruženja čine grupaciju koja je jedina, u skladu sa članom 16. Zakona o kulturi, ovlašćena da predlaže kandidata za oblast Pozorišna umetnost, filmska umetnost i umetnička igra. Kandidaturu Vojislava Brajovića, kao jedinog kandidata, ova grupacija potvrdila je i u oktobru 2017, kada je Ministarstvo kulture i informisanja zatražilo od ovlašćenih predlagača da predlože još jednog kandidata za ovu oblast (premda Zakon dozvoljava predlog „jednog, a najviše dva kandidata“).

Dušan Rusalić, predsedavajući Koordinacionog odbora umetničkih udruženja Srbije je pre nekoliko dana, bez znanja i saglasnosti ova četiri udruženja, pridodao još jednog kandidata za ovu oblast - Vladimira Logunova, predsednika Udruženja baletskih umetnika Srbije, a da ni Predsedništvo ovog udruženja sa time nije bilo upoznato. Ministarstvo kulture i informisanja, koje je trebalo da uvidi nezakonitost tog predloga nije reagovalo, već je takav predlog samo prosledilo Odboru za kulturu u Narodnoj skupštini.

Zbog svega navedenog, pomenuta udruženja su Odboru za kulturu i informisanje Narodne skupštine, Vladi Republike Srbije i Ministarstvu kulture i informisanja uputili obrazloženi zahtev za odbacivanje nezakonite kandidature V. Logunova.

Članovi Odbora za kulturu obavešteni su i od strane Udruženja književnih prevodilaca Srbije, Srpskog književnog društva i Srpskog PEN centra da je do kršenja zakonske procedure došlo i u postupku predlaganja kandidata  za oblast Književno stvaralaštvo i književno prevodilaštvo, te je kandidatom za ovu oblast od strane Koordinacionog odbora proglašen Živorad Ajdačić (iako nema podršku ni jednog reprezentativnog udruženja iz oblasti književnog prevodilaštva). Predlog pomenutih udruženja je Duško Paunković.

Kako su na jučerašnjoj sednici članovi Odbora za kulturu, ipak, većinom glasova usvojili objedinjenu  listu kandidata, karakterišući, pritom, spornu proceduru predlaganja kandidata kao sukob među udruženjima, koji ometa demokratičnost izbora članova Nacionalnog saveta za kulturu, tim povodom je danas u Udruženju dramskih umetnika održana konferencija za medije, na kojoj su novinari upoznati sa genezom događanja i stavovima umetničkih udruženja. Tom prilikom izdato je Saopštenje Udruženja dramskih umetnika Srbije, kojim je javnost obaveštena da je Vojislav Brajović doneo odluku da se povuče iz kandidature. Prenosimo integralni tekst Saopštenja:

Gospodin Vojislav Brajović, prvak našeg glumišta, sa osećanjem časti i ponosa prihvatio je od sva četiri udruženja iz oblasti Pozorišna umetnost, filmska umetnost i umetnička igra (Udruženje dramskih umetnika Srbije, Udruženje filmskih umetnika Srbije, Udruženje filmskih glumaca Srbije i Udruženje baletskih umetnika Srbije) kandidaturu za člana Nacionalnog saveta za kulturu. Ova kandidatura je dva puta zvanično potvrđena, oktobra 2016. i oktobra 2017. godine.

U situaciji kada se očigledno, iz prepoznatljivih razloga, krši zakon i grubo narušava procedura kako predlaganja, tako i izbora članova Nacionalnog saveta za kulturu, Vojislav Brajović je doneo odluku da se povuče iz kandidature.

Gospodin Brajović zahvaljuje na ukazanom poverenju kolegama iz grupacije umetničkih udruženja koji su ga predložili za članstvo u Nacionalnom savetu za kulturu.

Vojislav Brajović kao predsednik ovog Udruženja ostaje posvećen radu na pripremama za obeležavanje 100 godina rada Udruženja, dodeli značajnih strukovnih nagrada „Dobričin prsten“ za životno delo, „Bojan Stupica“, „Miloš Žutić“ i „Ljubinka Bobić“, na rešavanju brojnih problema u vezi sa poverenim poslovima regulisanja statusa samostalnih umetnika i očuvanja profesije u celini, kao i stvaranju uslova za početak rada u novim prostorijama u Nušićevoj 25, koje će omogućiti nesmetan rad našim sadašnjim članovima i generacijama koje dolaze. Udruženje dramskih umetnika Srbije sa Predsedništvom i Stručnom službom nastavlja i sve druge aktivnosti u cilju očuvanja i unapređenja dramskog stvaralaštva u Srbiji.

 

/Dobričin prsten u 2018. posthumno Nebojši Glogovcu

 

Foto: Nemanja Pančić

Predsedništvo Udruženja dramskih umetnika Srbije, reprezentativnog udruženja u kulturi, u sastavu: Tatjana Mandić Rigonat, potpredsednik, Jelena Kajgo, Vesna Stanković, Aneta Tomašević, Sunčica Milosavljević, Saša Torlaković, Goran Jevitić, Nebojša Ilić i Vojislav Brajović, predsednik, na sednici održanoj 14.3.2018. godine, jednoglasno je odlučio da glumačku Nagradu Dobričin prsten za životno delo u ovoj godini posthumno dodeli NEBOJŠI GLOGOVCU, prvaku Jugoslovenskog dramskog pozorišta i našeg glumišta.

/ NAGRADE                                                                 Opširnije....

/Udruženje dramskih umetnika Srbije dodeljuje značajne umetničke nagrade najuspešnijim pozorišnim stvaraocima. To su:
Nagrada Dobričin prstenglumačka nagrada za životno delo, ustanovljena 1980.godine
Nagrada Bojan Stupica – nagrada za režiju, ustanovljena 1970.g.
Nagrada Miloš Žutić – nagrada za glumu, ustanovljena 1994.g.
Nagrada Ljubinka Bobić – nagrada za glumu na polju komedije, ustanovljena 2005.g.
Osim toga, Udruženje dramskih umetnika Srbije predlaže članove Udruženja za istaknuta društvena i stručna priznanja i nagrade, koje dodeljuju druge organizacije i institucije

LUDUS- POZORIŠNE NOVINE                                         Opširnije....

Pozorišne novine Ludus  namenjene su kulturnoj javnosti naše zemlje, pre svega pozorišnim umetnicima i stvaraocima, stručnjacima iz ove oblasti ali i i ljubiteljima dramske umetnosti i pasioniranim pozorišnim gledaocima.

NOVI BROJ – JUBILEJI POZORIŠTA U SRBIJI - online

Iz štampe je izašao novi, jubilarni, broj pozorišnih novina Ludus. Ovaj dvobroj (200-201) posvećen je jubileju naših novina i, takođe jubilarnom, 30. „Dobričinom prstenu“, prestižnoj glumačkoj nagradi za životno delo, koju dodeljuje Udruženje dramskih umetnika Srbije.
Za Ludus govore dobitnica „Dobričinog prstena“ Milena Dravić, zatim Dušan Kovačević, Dušanka Glid Stojanović, Svetlana Bojković, Vojo Lučić… Uz podsećanje na sve dosadašnje dobitnike „Dobričinog prstena“, u ovom broju o Nagradi i o Mileni Dravić piše Aleksandar Milosavljević.
O Ludusu, njegovom pokretanju i trajanju kroz 200 brojeva, pišu i govore Svetlana Bojković, Zorica Pašić, Aleksandar Milosavljević, Jelena Kovačević, Dejan Mijač, Branka Petrić, Mihajlo Nestorović, Igor Bojović, Zoran Karajić, Darko Nedeljković, Milena Marković.
Ludus piše i o jubilejima Beogradskog dramskog pozorišta i Narodnog pozorišta Niš.
Tema broja je i hronično aktuelan problem položaja i statusa samostalnih umetnika. Ludus objavljuje genezu ovog komplikovanog i teškog problema. A o problemima branše, kroz osvrt na tekst F.G.Lorke, piše Voja Brajović, predsednik Udruženja dramskih umetnika Srbije.
Ludus objavljuje hroniku pozorišnih događaja između dva broja, izveštava o godišnjoj Skupštini Udruženja, o pozorišnim zbivanjima u Zaječaru, Kragujevcu, Somboru… Uz kratak pregled događaja u pozorištima regiona i sveta, list donosi osvrt na pozorišnu praksu evropskih zemalja, pisana i nepisana pravila o međusobnim odnosima pozorišnih aktera.
Ludus predstavlja nove pozorišne publikacije, ovoga puta knjigu Ivana Medenice „Tragedija inicijacije ili nepostojani princ“.
Osim u štampanoj, Ludus je čitaocima predstavljen i u elektronskoj formi na www..ludus-online.rs.

Ludus uređuje Tatjana Nježić, a članovi Redakcije su: Aleksandar Milosavljević, Tatjana Mandić Rigonat, dr Ivan Medenica, Olivera Milošević, Jelena Kajgo, dr Jelena Kovačević, Aleksandra Jakšić, Vukica Strugar.

IZDAVAŠTVO                                                                   Opširnije....

Udruženje dramskih umetnika Srbije je svoju izdavačku delatnost posebno usredsrediлo na Ediciju posvećenu dobitnicima Dobričinog prstena, najznačajnijeg glumačkog priznanja, nagrade za životno delo, koja dobitnike svrstava u red legendi domaće teatarske scene, naslednike velikog dramskog umetnika Dobrice Milutinovića.
U izdanju Saveza dramskih umetnika Srbije objavljene su monografije o dobitnicima Nagrade “Dobričin prsten” od 1992.godine do danas. O prethodnim dobitnicima (od 1980. do 1992.g) monografije je objavio Muzej pozorišne umetnosti Srbije.