ludus

 1. Posebna priznanja Vlade RS za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi – javni poziv za predlaganje kandidata

 

   

  Ministarstvo kulture i informisanja RS objavilo je 1.11.2021. Javni poziv za predlaganje kandidata za dodelu Posebnih priznanja Vlade RS za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi i kulturi nacionalnih manjina.

  Kako je Uredbom Vlade RS od 6.2.2020. predviđeno da kandidati svoje prijave šalju umetničkim udruženjima, pozivamo naše zainteresovane kolege, umetnike, odnosno stručnjake u kulturi, da najkasnije do 15. novembra 2021. godine, na adresu Udruženja dostave svoje prijave, koje treba da sadrže:
  - Biografiju kandidata
  - Popis nagrada i priznanja (sa pripadajućim fotokopijama dokaza o nagradama i priznanjima)

  U skladu sa navedenom Uredbom, Udruženje dramskih umetnika Srbije i Savez dramskih umetnika Vojvodine, Novi Sad (koji imaju reprezentativnost za područje kulture Pozorišna umetnost - scensko stvaralaštvo i interpretacija), imaju obavezu da, nakon razmatranja pristiglih prijava, Ministarstvu kulture i informisanja upute obrazložene predloge za ukupno 3 (tri) umetnika/stručnjaka.