ЗА ЧЛАНОВЕ

/КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ МИЛОШ ЖУТИЋ У 2018. ГОДИНИ


 

Удружење драмских уметника Србије
репрезентативно удружење у култури

расписује

К О Н К У Р С
за доделу Награде „МИЛОШ ЖУТИЋ“
у 2018. години

 

Награда се додељује за најбоље глумачко остварење на сценама професионалних позоришта Србије, у представама премијерно изведеним у периоду од 1. јула 2017. до 30. јуна 2018. године.

Основна мерила су: да је остварена улога, велика или мала, трагалачка и да се може означити као путоказ у развитку глуме, као и да је глумац, старији или млађи, осведочио своју посвећеност уметности глуме и одговорност према мисији позоришта.

Предлагачи кандидата могу бити професионална позоришта, драмски уметници, позоришни критичари, редакције стручних и часописа из области културе, као и уметничке установе и удружења.

Предлоге са писаним образложењем послати најкасније до 20. октобра 2018.

на адресу: Удружење драмских уметника Србије,
11158 Београд, Студентски трг 13/VI
или мејлом на: udus@udus.org.rs