ZA ČLANOVE

PODACI O UDRUŽENJU                                       

Udruženje dramskih umetnika Srbije
reprezentativno udruženje u kulturi
11158 Beograd
Studentski trg 13/VI

Tel: (+ 381 11) 2631-464, 2631-592, 2631-522
e-maill: udus@udus.org.rs

Matični broj: 07067283
PIB: 100040788

Tekući račun:
200-2711270101033-28, Poštanska štedionica A.D. Beograd

Devizni račun:
5000106-271127 (instrukcije za plaćanje tražiti mejlom ili telefonom)

/ PREDSEDNIŠTVO

/ NADZORNI ODBOR

Vojislav Brajović, predsednik
Nebojša Ilić
Goran Jevtić
Jelena Kajgo
Tatjana Mandić Rigonat
Sunčica Milosavljević
Vesna Stanković
Aneta Tomašević
Saša Torlaković

Monika Romić
Igor Filipović
Milan Čučilović
Zamenik člana Nadzornog odbora: Đurđa Tešić

/SUD ČASTI

/KOMISIJA ZA STATUSNA PRAVA ČLANOVA

Dimitrije Jovanović
Bojan Krivokapić
Sanja Krsmanović Tasić
Katarina Marković
Vesna Čipčić
Zamenice članova Suda časti: Dušanka Glid Stojanović i Hana Selimović

Katarina Gojković
Snežana Gnjidić
Sunčica Milosavljević 
Monika Romić 
Igor Filipović

/KOMISIJA FONDA SOLIDARNOSTI

/ KOMISIJA ZA SCENSKO-MUZIČKU DELATNOST

 

 

/KOMISIJA ZA NAGRADE-UMETNIČKO VEĆE

/ REDAKCIJA LUDUSA

Isidora Minić
Nela Mihailović
Nebojša Romčević
Boris Liješević
Goran Šušljik

Tatjana Nježić, glavni i odgovorni urednik
Aleksandra Jakšić
Jelena Kajgo
Jelena Kovačević
Tatjana Mandić Rigonat
Ivan Medenica
Aleksandar Milosavljević
Olivera Milošević
Vukica Strugar