ЗА ЧЛАНОВЕ

БОРА ТОДОРОВИЋ                                    

Бора Тодоровић
Монографија посвећена добитнику „Добричиног прстена“
Аутор: Драгана Бошковић
Стручни сарадник: Марко Мисирача

Објављена: 2008.г.
Тираж: 500 примера
ка
Цена: 800 динара