ЗА ЧЛАНОВЕ

ИВАН БЕКЈАРЕВ                                   

Иван Бекјарев
Издавач: Савез драмских уметника Србије
Приредио: др Зоран Т. Јовановић
Објављена: 2004.г, поводом 40 година професионално уметничког рада Ивана Бекјарева
Тираж: 1000 примерака
Цена: 800 динара