ЗА ЧЛАНОВЕ

MATA MИЛОШЕВИЋ

Мата Милошевић
Монографија посвећена добитнику „Добричиног прстена“
Издавачи : Савез драмских уметника Србије
Приредиле: мр Ксенија Шукуљевић-Марковић и Олга Савић
Објављена: 1996. године
Тираж: 500 примерака
Цена:800 динара

Изузетно комплексна личност Мате Милошевића, глумца, редитеља, педагога, драмског писца, позоришника у пуном смислу те речи, човека који је у театру радио и о театру мислио, говорио и писао, везавши при том за позоришну уметност генерације својих ученика, осветљена је у монографском у још једној књизи посвећеној добитнику Добричиног прстена. По форми која у себи подједнако садржи и елементе монографије и зборника, и текстове за ову књигу су понајпре исписивали људи од позоришта, колеге и ученици Мате Милошевића, одгонетајући, свако на свој начин и свако из свог угла, делиће тајне једне блиставе каријере која је у себи сублимирала готово читав један век, а с искуствима самосвесног уметника, и знатно дужи период. Донекле одгонетајући ту тајну, а покадшто је и још више мистификујући, у зборнику су објављени и текстови самог Милошевића, његове дневничке забелешке, па и избор песама које је написао. Уз прецизну театрографију (биографска белешка, позоришни ангажмани, пописи улога, режија, библиографија, итд), посебно чврст оквир за овако скициран портрет Мате Милошевића представља и попис хронологија важних датума из живота уметника, који је сачинио Феликс Пашић.