ЗА ЧЛАНОВЕ

МИЛЕНА ДРАВИЋ                                    

Милена Дравић
Монографија посвећена добитнику „Добричиног прстена“
Издавач: Удружење   драмских уметника Србије
Приредила: Татјана Њежић
Објављена: 2017.г.
Тираж: 500 примерака
Цена: 2.000 динара