ludus

 1. KONKURSI MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA I SEKRETARIJATA ZA KULTURU ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U 2022.

 2.  

 3.  

  Obaveštavamo članove Udruženja da su Ministarstvo kulture i informisanja i Sekretarijat za kulturu Grada Beograda objavili konkurse za sufinansiranje programa i projekata u 2022. godini, za oblast stvaralaštva.

  Upućujemo vas na sajt Ministarstva kulture i informisanja, deo koji se odnosi na konkurse u 2022, za sve oblasti stvaralaštva - link https://www.kultura.gov.rs/konkursi/30
  i na sajt Sekretarijata za kulturu https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1791291-javni-konkurs-za-prikupljanje-predloga-za-finansiranje-i-sufinansiranje-projekata-u-kulturi-u-2022godini/

  Naši članovi i ove godine mogu posredstvom Udruženja, odnosno korišćenjem računa Udruženja konkurisati za sredstva za realizaciju svojih projekata.

  Konkurs MINISTARSTVA KULTURE za  POZORIŠNU UMETNOST traje do 7.2.2022.
  Konkurs SEKRETARIJATA ZA KULTURU BEOGRADA traje do 21.2.2022.

  U prilogu šaljemo Formular Ministarstva kulture za pozorišnu umetnosti i Formular Sekretarijata za kulturu, popunjen podacima Udruženja.

  Napominjemo da je Udruženje korisnik sredstava, a naši članovi su podnosioci projekta.

  Pozivamo vas da se prilikom sastavljanja finansijske kalkulacije prethodno obratite Udruženju i konsultujete se sa našim računovodstvom u vezi obračuna neto – bruto iznosa i slično.

  Istovremeno, podsećamo sve naše aktivne članove da izmire eventualna dugovanja na ime članarine.

  Naši članovi istim projektima kojima konkurišu u Ministarstvu kulture, mogu konkurisati i na konkursu Sekretarijata za kulturu Grada Beograda.

  Na raspolaganju smo za sve dodatne informacije. Srdačan pozdrav svima,

  Za Predsedništvo UDUS-a
  Voja Brajović, predsednik

  Branislava Atanacković, sekretar
  060-75-333-88