ludus

OSNOVNI PODACI

 

Udruženje dramskih umetnika Srbije,
reprezentativno udruženje u kulturi (UDUS)
11158 Beograd
Studentski trg 13/VI

Tel: (+ 381 11) 2631-464, 2631-592, 2631-522 
e-maill: 
udus@udus.org.rs

Matični broj: 07067283
PIB: 100040788

Tekući račun:
200-2711270101033-28, Poštanska štedionica A.D. Beograd

Devizni račun: 
5000106-271127 (instrukcije za plaćanje tražiti mejlom ili telefonom)


PREDSEDNIŠTVO

Nebojša Dugalić, predsednik
Pavle Pekić, potpredsednik
Snežana Trišić 
Milica Gojković
Maja Todorović
Tanja Pjevac
Branislav Zeremski
Zoran Cvijanović
Dragan Marjanović

 


NADZORNI ODBOR

Marko Stojanović 
Ivan Tomašević 
Duško Premović 
Zamenik člana: Jelena Kovačević Barać

 

SUD ČASTI

Svetlana Bojković 
Igor Bojović 
Olivera Viktorović 
Milovan Zdravković 
Andrija Daničić 
Zamenice članova: Elizabeta Đorevska i Predrag Miletić

 


KOMISIJA ZA STATUSNA PRAVA ČLANOVA

Maja Todorović 
Tatjana Kecman
Dubravka Vujinović 
Petar Mihailović 
Periša Armuš

 


KOMISIJA ZA NAGRADE - UMETNIČKO VEĆEREDAKCIJA LUDUS-a

Tatjana Nježić, glavni i odgovorni urednik 
Snežana Trišić
Aleksandra Jakšić 
Jelena Kajgo 
Jelena Kovačević 
Ivan Medenica 
Aleksandar Milosavljević 
Olivera Milošević 
Vukica Strugar