ludus

OSNOVNI PODACI

 

Udruženje dramskih umetnika Srbije,
reprezentativno udruženje u kulturi (UDUS)
11158 Beograd
Studentski trg 13/VI

Tel: (+ 381 11) 2631-464, 2631-592, 2631-522 
e-maill: 
udus@udus.org.rs

Matični broj: 07067283
PIB: 100040788

Tekući račun:
200-2711270101033-28, Poštanska štedionica A.D. Beograd

Devizni račun: 
5000106-271127 (instrukcije za plaćanje tražiti mejlom ili telefonom)


PREDSEDNIŠTVO

Vojislav Brajović, predsednik
Tatjana Mandić Rigonat, potpredsednik
Sunčica Milosavljević 
Vesna Stanković
Aneta Tomašević
Jelena Kajgo
Nebojša Ilić
Saša Torlaković
Goran Jevtić


NADZORNI ODBOR

Monika Romić 
Igor Filipović, predsednik 
Milan Čučilović 
Zamenik člana: Đurđa Tešić

SUD ČASTI

Dimitrije Jovanović 
Bojan Krivokapić 
Sanja Krsmanović Tasić 
Katarina Marković 
Vesna Čipčić 
Zamenice članova: Dušanka Glid Stojanović i Hana Selimović


KOMISIJA ZA STATUSNA PRAVA ČLANOVA

Branislava Atanacković 
Snežana Gnjidić
Sunčica Milosavljević 
Monika Romić 
Igor Filipović


KOMISIJA ZA NAGRADE - UMETNIČKO VEĆE

Isidora Minić 
Nela Mihailović 
Nebojša Romčević, predsednik 
Boris Liješević 
Goran Šušljik 


REDAKCIJA LUDUS-a

Tatjana Nježić, glavni i odgovorni urednik 
Aleksandra Jakšić 
Jelena Kajgo 
Jelena Kovačević 
Ivan Medenica 
Aleksandar Milosavljević 
Olivera Milošević 
Vukica Strugar