ЗА ЧЛАНОВЕ

/САОПШТЕЊЕ СЕДАМ УМЕТНИЧКИХ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ УДРУЖЕЊА

 

Поводом грубог кршења члана 16. Закона о култури и процедуре предлагања кандидата за чланове Националног савета за културу од стране Координационог одбора уметничких удружења, Александра Чабраја, народна посланица и чланица Одбора за културу и информисање је 23.4.2018. у Народној скупштини РС одржала конференција за представнике медија.
Новинарима су се обратили Татјана Мандић Ригонат, потпредседник УДУС-а, Душко Паунковић, председник Удружења књижевних преводилаца Србије и Гојко Божовић, потпредседник Српског ПЕН центра. Са пресс конференције је издато следеће

САОПШТЕЊЕ СЕДАМ УМЕТНИЧКИХ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ УДРУЖЕЊА

Одбор за културу и информисање Народне скупштине РС је 12. априла 2018. потврдио Збирну листу кандидата за чланове Националног савета за културу.
Према члану 16. Закона о култури, кандидате за Национални савет, међу осталим предлагачима, предлажу репрезентативна удружења, и то за четири подручја културе. Кандидата за одређено подручје треба да предложе удружења која имају репрезентативност за то исто подручје.
Закон поверава Координационом одбору уметничких удружења (у чији састав не улазе сва репрезентативна удружења) да организује поступак предлагања чланова за Национални савет за културу, али не и да их предлаже.
Руководство Координационог одбора је, међутим, више пута прекршило закон у овом поступку. Пре свега, иако је било дужно да то учини, није обавестило сва репрезентативна удружења о томе да је започет поступак предлагања кандидата, а у два случаја је узурпирало право на одлучивање (које по закону нема) и званичним путем, без знања овлашћених предлагача и без њихове сагласности предложило Министарству кандидате за Национални савет. Руководство Координационог одбора је, дакле, обмануло Министарство културе и информисања и уврстило на листу кандидате за које нема законског основа да се на њој налазе. Ти кандидати су Живорад Ајдачић, кога је Координациони одбор неовлашћено кандидовао за подручје књижевности и књижевног преводилаштва и Владимир Логунов, кога је неовлашћено кандидовао за област Позоришна уметност, филмска уметности и уметничка игра.
Седам репрезентативних удружења, која су по закону овлашћени предлагачи кандидата за чланове Националног савета за културу, указала су Министарству културе и информисања и Одбору за културу и информисање Народне скупштине РС на кршење закона у поступку предлагања кандидата за чланове НСК. Пошто је Министарство на крају доставило Збирну листу Одбору за културу иинформисање РС, а Одбор ју је већином гласова потврдио, седам репрезентативних удружења која закон овлашћује да предлажу кандидате за Национални савет обраћају се Народној скупштини РС с молбом да стане у одбрану Закона и да не допусти да се избор чланова за Национални савет за културу компромитује незаконитим поступком предлагања. Национални савет за културу неће моћи да има кредибилитет за извршавање својих задатака уколико избор његових чланова не буде спроведен уз стриктно поштовање закона.
Ових седам репрезентативних удружења траже да Народна скупштина РС Збирну листу врати Министарству културе и информисања, да Министарство организује поновни поступак предлагања у областима у којима су нелегално предложени кандидати за чланове овог тела, а овлашћена удружења ће, након легално спроведене процедуре, у року од месец дана, доставити имена кандидата за чланове Националноиг савета за културу.
Седам репрезентативних удружења, која су по закону овлашћени предлагачи кандидата за чланове Националног савета за културу, наглашавају да ово њихово обраћање народној скупштини не сме бити стављено у политички контекст, нити повезано са било којом политичком идејом или опцијом. Посреди је искључиво струковни протест против кршења закона у процедури за избор тела које културна јавност сматра изузетно важним за функционисање целокупне културе у земљи.

УДРУЖЕЊЕ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ
УДРУЖЕЊЕ ФИЛМСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ
УДРУЖЕЊЕ ФИЛМСКИХ ГЛУМАЦА СРБИЈЕ
УДРУЖЕЊЕ БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ
СРПСКИ ПЕН ЦЕНТАР
СРПСКО КЊИЖЕВНО ДРУШТВО
УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИХ ПРЕВОДИЛАЦА СРБИЈЕ
У Београду, 23.04.2018. г.