ЗА ЧЛАНОВЕ

O УДРУЖЕЊУ

СТАТУС САМОСТАЛНОГ ДРАМСКОГ УМЕТНИКА, СТРУЧЊАКА И САРАДНИКА

Пријава за утврђивање обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање за самосталне уметнике

Oбразац ППД-СУ

/ Правилник о раду Комисије за статусна права чланова УДУС-а

Правилник

/Правилник Министарства културе и информисања о ближим условима, мерилима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе

Правилник