ЗА ЧЛАНОВЕ

/ФОРМИРАН НОВИ КОOРДИНАЦИОНИ ОДБОР УМЕТНИЧКИХ УДРУЖЕЊА СРБИЈЕ

Након што је Министарство културе и информисања у фебруару 2019. г. издало нова решења о репрезентативности удружења у култури, било је неопходно да уметничка удружења што пре формирају функционалан Координациони одбор чији ће састав бити у складу с новом реалношћу у сфери репрезентативности.
С тога је 14.3.2019, одржана конститутивна седница КОО уметничких удружења Србије, коме је приступило и наше Удружење.
Да подсетимо, због нерегуларности у раду КОО уметничких удружења Србије и грубог кршења процедуре предвиђене Законом о култури о предлагању чланова за Национални савет за културу, из састава КОО својевремено је иступило неколико удружења (Удружење драмских уметника Србије, Удружење балетских уметника Србије, Удружење књижевних преводилаца Србије, Српско књижевно друштво, Удружење композитора Србије, Удружење филмских глумаца Србије).

Записникса са конститутивне седнице Координационог одбора