ZA ČLANOVE

KATALOG                               

Povodom jubileja 90 godina Saveza dramskih umetnika Srbije i 140 godina Narodnog pozorišta u Beogradu, Saveza dramskih umetnika Srbije je u saradnji sa Narodnim pozorištem priredio krajem 2008. godine  izložbu fotografija dobitnika Nagrade za životno delo “Dobričin prsten” i objavio prateći katalog.
Autor izložbe bila je Vukica Mikača, umetnički fotograf iz Beograda.
Premijerna izložba održana je od 28.12.2008. do 16.01.2009. u beogradskom Narodnom pozorištu, a potom je prikazana i u Republici Srpskoj, od 17. do 30. maja 2009, u Umjetničkoj galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u  Doboju.