ludus

 • Na osnovu ovlašćenja iz člana 77. Statuta, Predsedništvo Udruženja dramskih umetnika Srbije na svojoj sednici dana 8.11.2010. godine donosi sledeći

  KODEKS PROFESIONALNE ETIKE ČLANOVA UDRUŽENJA DRAMSKIH UMETNIKA SRBIJE


  Ugled i mesto koje kultura uživa u jednoj državi utiče na razvoj duhovnog bića njenog stanovništva. Podsticanjem svih oblika kulturnog stvaralaštva omogućava se sloboda, ubrzava dinamika i uzdižu dometi umetničkog stvaranja, koje je rezultat kreativnosti čovekovog duha.

  Bogatstvo našeg dramskog stvaralaštva je utvrđena kulturna činjenica  i predstavlja znamenit deo naše umetničke baštine. Dramski umetnici svojim osobenim kreativnim činom daju značajan doprinos u umetničkom životu naše zemlje, kao i u predstavljanju njenih duhovnih vrednosti u svetu.

  Član 1.
  Kodeks profesionalne etike dramskih umetnika obuhvata skup načela i pravila ponašanja u oblasti profesionalnog i javnog delovanja.

  Član 2.
  Dramski umetnik je lice koje obavlja umetničku delatnost u oblasti dramskog stvaralaštva kao svoju profesionalnu opredeljenost.

  Član 3.
  Dramski umetnik poštuje i brani svoj rad kao intelektualnu umetničku svojinu, sledeći zlatna pravila staleža o jedinstvu izvođača, predstave i publike.

  Član 4.
  Profesija dramskog umetnika obuhvata složen sistem umetničkih, stručnih, kolegijalnih i saradničkih odnosa. Prvi uslov opstanka u profesiji je obaveza punog poštovanja zakonitosti ovih odnosa.

  Član 5.
  Profesionalan stav dramskog umetnika prema svojoj delatnosti, određuje odnos drugih prema njegovoj profesiji. Dramski stvaralac se prepoznaje i vrednuje po sopstvenom delu.

  Član 6.
  Dramski umetnik je moralno, materijalno i umetnički odgovoran za svoj deo posla u zajedničkom radu i rezultatu toga rada.

  Član 7.
  Umetničko delovanje dramskog umetnika objedinjuje stvaralački rad  kolega, saradnika i učesnika  različitih struka.

  Član 8.
  Dramski umetnik je odgovoran za umetnički nivo svoga rada.

  Član 9.
  Umetničko stvaralaštvo dramskog umetnika jeste samosvojan izraz i uživa neprikosnoven integritet i zaštitu autorstva, kako u sredini u kojoj je nastalo, tako i van nje.

  Član 10.
  Dramski umetnik svojim profesionalnim odnosom čuva nepovredivost autorske celine umetničkog ostvarenja.

  Član 11.
  Okolnosti pod kojima dramski umetnik obavlja svoju delatnost moraju biti na profesionalnom nivou, ne smeju biti ponižavajuće, niti na štetu njegovog dostojanstva i rezultata rada.

  Član 12.
  Dramski umetnik ima obavezu da poštuje svoju profesiju u skladu sa uspostavljenim profesionalnim i moralnim normama.

  Član 13.

  Dramski umetnik ima u svakoj prilici visoku svest o odgovornosti koju nosi kao javna ličnost i moralnu obavezu čuvanja vrednosti svoje profesije.

  Član 14.
  Dramski umetnik ima slobodu u prihvatanju umetničkih obaveza, pri čemu ga opredeljuju isključivo umetnička i profesionalna načela. 

  Član 15.
  Dužnost dramskog umetnika je da neguje i unapređuje kolegijalni odnos sa drugim učesnicima dramskog stvaralaštva.

  Član 16.
  Pošto rad i rezultati rada određuju umetnički, društveni i materijalni status dramskih umetnika, ocenjivanje i vrednovanje njihovih umetničkih dometa podleže punoj moralnoj i profesionalnoj odgovornosti.

  Član 17.
  Članstvo u Udruženju dramskih umetnika Srbije  obavezuje dramske umetnike da doprinose razvoju i ostvarenju svih oblika njegovih delatnosti.

  Član 18.
  Član Udruženja dramskih umetnika Srbije koji nelojalnim odnosom prema pravima drugih obezbedi sebi sticanje koristi, krši osnovni princip profesionalnog morala i podleže sankcijama.

  Član 19.
  Član Udruženja dramskih umetnika Srbije koji neprofesionalnim odnosom prema procesu rada onemogući svoje kolege, saradnike i stručnjake da ostvare svoj umetnički rezutat, kao i sticanje dohotka, vrši tešku povredu profesionalnih normi i podleže sankcijama.

  Član 20.
  Član Udruženja dramskih umetnika Srbije koji sebi obezbedi društveni prestiž ili materijalnu korist neumetničkim činom i nelojalnom konkurencijom, grubo narušavajući profesionalnu etiku i kolegijalne odnose, dovodi u pitanje svoje članstvo u Udruženju.

  Član 21.
  Dramski umetnik koji zloupotrebi medijsku poziciju u svrhu omalovažavanja rada ili ličnosti svojih kolega i saradnika, vrši grubo ogrešenje i podleže najstrožim sankcijama.

  Član 22.
  Udruženje dramskih umetnika Srbije preuzima obavezu da slučajeve koji su u suprotnosti sa ovim Kodeksom preda na procenu Sudu časti Udruženja dramskih umetnika Srbije.

  Član 23.
  Udruženje dramskih umetnika Srbije preuzima obavezu da ističe vrhunske umetničke rezultate i izuzetne domete dramskih umetnika i podstiče njihovo vrednovanje i nagrađivanje.

  Član 24.
  Član Udruženja dramskih umetnika Srbije dužan je da zastupa ugled i interes svog profesionalnog udruženja, kako u umetničkom i profesionalnom smislu, tako i u svojim javnim istupanjima.

  Član 25.
  Ovim Kodeksom prestaje da važi Kodeks profesionalne etike članova Saveza dramskih umetnika Srbije od  24. maja 2004. godine.

  Član 26.
  Kodeks profesionalne etike stupa na snagu i primenjivaće se od dana donošenja.

                             
  Za UDRUŽENJE DRAMSKIH UMETNIKA SRBIJE
  Ljiljana Đurić, predsednik