ludus

 1. TEME, DILEME, SPORNA PITANJA

  1.   

   Kada je o problemima u kulturi reč, u godini za nama naročitu pažnju privukle su poteškoće s konkursima, novi način formiranja Nacionalnog saveta za kulturu, tzv. nacionalne penzije, tj. posebna priznanja za doprinos kulturi zemlje…  2. U prvom delu godine, kada je bila javna rasprava o izmenama i dopunama Zakona o kulturi, umetnička udruženja su se oglašavala ukazujući na sporna pitanja, sporna rešenja… Primerice, povodom predloženog produženja roka za raspisivanje godišnjih konkursa za (su)finansiranje projekata sa 30 na 60 dana (čl. 11), ULUS je naveo da se time vreme za realizaciju projekata još više skraćuje, odnosno svodi samo na drugu polovinu godine. Ostaje zapravo samo period od septembra do decembra, ili čak do kraja novembra, jer je do kraja kalendarske godine potrebno pisati izveštaje i dostaviti ih Ministarstvu.
   Kako su mediji zabeležili, izraženo je i protivljenje povodom izmene čl. 16 Zakona o kulturi, kojom je predviđeno da se broj članova Nacionalnog saveta za kulturu smanji sa 19 na sedam, te da ih bira Vlada Srbije na predlog resornog ministarstva, a ne parlament na osnovu predloga ovlašćenih predlagača, među kojima su i ustanove kulture, SANU, Savet Univerziteta umetnosti, Konferencija univerziteta Srbije i saveti nacionalnih manjina.
   Reakcije je izazvao i način smene Minje Bogavac s mesta prvog čoveka Šabačkog pozorišta sredinom decembra 2020. Između ostalih, Srpski PEN centar je saopštio da smene upravnice Šabačkog pozorišta Milene Bogavac i direktorke Narodnog muzeja u tom gradu Nele Tonković predstavljaju „opasan politički intervencionizam u kulturi koji ugrožava profesionalni nivo kulturnih institucija i njihove ostvarene umetničke rezultate“. PEN centar je ocenio da su „dve uspešne žene smenjene po kratkom postupku, usred svojih regularnih mandata“, te da „vlast ovim pokazuje da ih suštinski ne zanima kvalitet rada kulturnih institucija, već im je cilj da njima rukovode provereni partijski kadrovi“.
   U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o kulturi koji je 6. 5. 2021. usvojila Narodna Skupština RS, promenjen je format predlaganja Nacionalnog saveta za kulturu (NSK). Ovakvim zakonskim rešenjem, pravo predlaganja članova NSK dato je Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Državnom arhivu Srbije, Narodnom muzeju Srbije, Narodnoj biblioteci Srbije, Narodnom pozorištu u Beogradu, Jugoslovenskoj kinoteci, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, Matici srpskoj i nacionalnim savetima nacionalnih manjina, a oduzeto reprezentativnim umetničkim udruženjima u kulturi koji su to pravo imala u prethodnom zakonu.
   Na predlog Ministarstva kulture i informisanja RS (koje prethodnih godina nije uspelo da privoli ili prinudi udruženja da predlažu članove NSK po volji vladajućih struktura), ovo pravo je uskraćeno umetničkim udruženjima koja u svom članstvu imaju hiljade profesionalnih i osvedočenih umetnika iz svih oblasti umetnosti i kulturne delatnosti – književnog stvaralaštva i prevodilaštva, likovne umetnosti, primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti, dizajna i arhitekture, muzičkog stvaralaštva (kompozitori, izvođači) i pozorišne umetnosti, filmske umetnosti i umetničke igre.
   Udruženja su ovakvim zakonskim rešenjem izgubila pravo da preko svojih ovlašćenih predstavnika u NSK učestvuju u kreiranju kulturne politike Države i nastave da pružaju neophodnu podršku u očuvanju, razvoju i širenju kulture u Srbiji i van njenih granica.
   Udruženje dramskih umetnika Srbije je, zajedno s ostalim reprezentativnim udruženjima, reagovalo na ovakav neobrazloženi i svakako neutemeljeni predlog Ministarstva kulture i informisanja RS u toku i nakon Javne rasprave koju je sprovelo nadležno ministarstvo, ali bez uspeha.
   Za razliku od prethodnog Zakona u kulturi, novim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o kulturi propisana je obaveza lokalnih samouprava da samostalnim umetnicima moraju da uplaćuju doprinose za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje. Ostaje da se vidi kako će se ovo sprovoditi u praksi.
   Posle pauze od osam godina, priznanja Vlade RS za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina postala su ponovo aktuelna. Penzionisani umetnici i stručnjaci iz svih oblasti stvaralaštva prijave podnose svojim udruženjima koja razmatraju pristigle predloge i Komisiji Ministarstva kulture predlažu ukupno tri kandidata. Pravo predlaganja kandidata imaju i Nacionalni saveti nacionalnih manjina. images