ZA ČLANOVE

MILENA DRAVIĆ                                  

Milena Dravić
Monografija posvećena dobitniku „Dobričinog prstena“
Izdavač: Udruženje  dramskih umetnika Srbije
Priredila: Tatjana Nježić
Objavljena: 2017.g.
Tiraž: 500 primeraka
Cena: 2.000 dinara