ZA ČLANOVE

BORA TODOROVIĆ                                 

Bora Todorović
Monografija posvećena dobitniku „Dobričinog prstena“
Izdavač: Savez  dramskih umetnika Srbije
Priredila: Dragana Bošković
Stručni saradnik: Marko Misirača
Objavljena: 2008.g.
Tiraž: 500 primeraka
Cena: 800 dinara