ZA ČLANOVE

IVAN BEKJAREV

Ivan Bekjarev
Izdavač: Savez dramskih umetnika Srbije
Priredio: dr Zoran T. Jovanović
Objavljena: 2004.g, povodom 40 godina profesionalno umetničkog rada Ivana Bekjareva
Tiraž: 1000 primeraka
Cena: 800 dinara