ZA ČLANOVE

NEBOJŠA GLOGOVAC                                 

Nebojša Glogovac
Monografija posvećena dobitniku „Dobričinog prstena“
Izdavač: Udruženje  dramskih umetnika Srbije
Suizdavači: Vulkan izdavaštvo i Biblioteka grada Beograda
Priredila: Tatjana Nježić
Objavljena: 2018.g.
Tiraž: 1.500 primeraka
Cena: 2.490 dinara