ZA ČLANOVE

PETAR BANIĆEVIĆ

Petar Banićević
Monografija posvećena dobitniku „Dobričinog prstena“
Izdavač: Savez  dramskih umetnika Srbije
Priredio: Raško V. Jovanović
Objavljena: 2006.g.
Tiraž: 500 primeraka
Cena: 800 dinara