ZA ČLANOVE

SVETLANA BOJKOVIĆ                                 

Svetlana Bojković
Monografija posvećena dobitniku „Dobričinog prstena“
Izdavač: Savez  dramskih umetnika Srbije
Priredila: mr Ksenija Šukuljević Marković
Objavljena: 2007.g.
Tiraž: 500 primeraka
Cena: 800 dinara