ludus


  1. LUDUS-POZORIŠNE NOVINE  
     

  2. slika
   Feliks Pašić
   prvi urednik LUDUS-a


  3. Pozorišne novine Ludus pokrenute su 1992.godine. Od prvog broja koji je iz štampe izašao 5.XI 1992. godine uređivao ih je do kraja 1999.godine, Feliks Pašić, jedan od osnivača novina. Potom Ludus uređuju Aleksandar Milosavljević (2000-2006), Mirjana Ojdanić (2006-2007), Tatjana Nježić (2008-2012), Maša Stokić (2012-2016) i Tatjana Nježić (od septembra 2016). Članovi sadašnje Redakcije su Aleksandra Jakšić, Jelena Kajgo, Jelena Kovačević, Tatjana Mandić Rigonat, Ivan Medenica, Aleksandar Milosavljević, Olivera Milošević i Vukica Strugar. Uvereni smo da je izdavanje Ludusa značajno ne samo sa stanovišta tačnog, pravovremenog i objektivnog informisanja, već da u kontekstu ovog tranzicionog vremena ima i konkretan kulturološki značaj. Po svom konceptu, i dalje je jedinstven list na ovim prostorima, pouzdan i relevantan svedok pozorišnog, i ne samo pozorišnog, života u nas. Osnovna tematika i misija novina je afirmacija pozorišne umetnosti, bolja informisanost i proširivanje komunikacija u kulturi. Ludus objavljuje celovit pregled pozorišnih dešavanja u našoj zemlji, donosi brojne informacije relevantne za ovdašnji teatarski život i pozorišne stvaraoce, ne retko inovativne prikaze, stručne osvrte koji se bave teatrima u zemlji ali i inostranstvu. Stranice Ludusa prostor su za preispitivanja, kako pozorišnih, tako i šire kulturnih fenomena, umetničkih pravaca u oblasti dramskog i pozorišnog stvaralaštva, organizacionih, produkcionih teatarskih modela i drugih važnih pitanja koja se tiču drame i teatara. Ludus otvara i prostor za kreativnu umetničku polemiku. Verujemo da javnost prepoznaje serioznost i profesionalizam kao bitne elemente valjanog informisanja koje Ludusistrajno od osnivanja afirmiše. Otuda je još značajnija misija koju Ludus čini osobenom novinom, posebno u vremenima sveopšte komercijalizacije u kojima ova novina daje svoj doprinos očuvanju i onih vrednosti koje ovdašnja kultura treba da zaštiti od diktata tržišta.

   Od oktobra 2014. Ludus izlazi i u elektronskoj formi.

 1. slika
  Prvi broj Pozorišnih novina
  LUDUSiz 1983.g