ludus


  1. POZORIŠNE NOVINE LUDUS  


  2. Prvi broj biltena
   LUDUS iz 1983.g
   .

  3. Prvi broj lista LUDUS izašao je septembra 1983. Uređivao ga je Dejan Đurović, koji mu je (a)ludirajući dao ime, dodavši "L" na skraćenicu UDUS (Udruženje dramskih umetnika Srbije). Ludus je tada bio u obliku biltena, podrazumevao je volenterski rad i deljen je besplatno. Nakon osam objavljenih brojeva, zbog nedostatka sredstava list se ugasio. Iz jednog od tih brojeva pamti se aforizam: "Homo homini ludus est".
   Pozorišne novine Ludus pokrenute su 1992.godine. U jednom periodu (2007-2008) novine, ponovo zbog nedostatka sredstava, nisu izlazile.Od osnivanja do danas uređivali su ih Feliks Pašić, Aleksandar Milosavljević, Mirjana Ojdanić, Tatjana Nježić i Maša Stokić. I danas su to jedine pozorišne novine na našim prostorima.
   Ludus je namenjen kulturnoj javnosti, pre svega pozorišnim umetnicima i stvaraocima, stručnjacima iz ove oblasti ali i i ljubiteljima dramske umetnosti i pasioniranim pozorišnim gledaocima, što određuje njegov koncept i uređivačku politiku, ali utiče i na tiraž i cenu. 
    

  4. slika

  5. Feliks Pašić
   prvi urednik LUDUS-a


  6. Pozorišne novine Ludus  pokrenute su 1992.godine. Od prvog broja koji je iz štampe izašao 5.XI 1992. godine uređivao ih je do kraja 1999.godine, Feliks Pašić, jedan od osnivača novina. Potom Ludus uređuju Aleksandar Milosavljević (2000-2006), Mirjana Ojdanić (2006-2007), Tatjana Nježić (2008-2012),  Maša Stokić (2012-2016) i Tatjana Nježić (od septembra 2016). 
   Članovi sadašnje Redakcije su Aleksandra Jakšić, Jelena Kajgo, Jelena Kovačević, Tatjana Mandić Rigonat, Ivan Medenica, Aleksandar Milosavljević, Olivera Milošević i Vukica Strugar. 
   Uvereni smo da je izdavanje Ludusa značajno ne samo sa stanovišta tačnog, pravovremenog i objektivnog informisanja, već da u kontekstu ovog tranzicionog vremena ima i konkretan kulturološki značaj. Po svom konceptu, i dalje je jedinstven list na ovim prostorima, pouzdan i relevantan svedok pozorišnog, i ne samo pozorišnog, života u nas. Osnovna tematika i misija novina je afirmacija pozorišne umetnosti, bolja informisanost i proširivanje komunikacija u kulturi. Ludus objavljuje celovit pregled pozorišnih dešavanja u našoj zemlji, donosi brojne informacije relevantne za ovdašnji teatarski život i pozorišne stvaraoce, ne retko inovativne prikaze, stručne osvrte koji se bave teatrima u zemlji ali i inostranstvu. Stranice Ludusa prostor su za preispitivanja, kako pozorišnih, tako i šire kulturnih fenomena, umetničkih pravaca u oblasti dramskog i pozorišnog stvaralaštva, organizacionih, produkcionih teatarskih modela i drugih važnih pitanja koja se tiču drame i teatara. Ludus otvara i prostor za kreativnu umetničku polemiku.
   Verujemo da javnost prepoznaje serioznost i profesionalizam kao bitne elemente valjanog informisanja koje Ludus istrajno od osnivanja afirmiše. Otuda je još značajnija misija koju Ludus čini osobenom novinom, posebno u vremenima sveopšte komercijalizacije u kojima ova novina daje svoj doprinos očuvanju i onih vrednosti koje ovdašnja kultura treba da zaštiti od diktata tržišta.

  7. slika


   Prvi broj Pozorišnih novina
   LUDUS iz 1983.g.