ludus

 1. KONKURS SEKRETARIJATA ZA KULTURU GRADA BEOGRADA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U 2020. g.

 2.  

   


 3. Poštovane kolege,

 4. Obaveštavamo vas da je i Sekretarijat za kulturu Grada Beograda objavio Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi u 2020. godini. KONKURS JE OTVOREN DO 6. MARTA 2020. g.

 5. LINK NA KOME MOŽETE POTRAŽITI DETALJNIJE INFORMACIJE JE

 6. I ovoga puta će Udruženje svojim članovima omogućiti da za sredstva za svoje projekte konkurišu koristeći račun Udruženja. Udruženje na ime svojih administrativno-finansijskih troškova obustavlja, kao i do sada, 5% od bruto uplaćenih sredstava za svaki projekat. Na ovaj konkurs naši članovi mogu prijaviti projekte koje će prijaviti i na konkursu Ministarstva kulture i informisanja.

 7. U prilogu dostavljamo popunjen formular sa podacima Udruženja. Udruženje je korisnik sredstava, a naši članovi su podnosioci prijave. Molimo da u formularu na predviđenom mestu navedete oblast za koju konkurišete.

 8. Podsećamo da prilikom predaje svojih projekata, uz popunjen formular treba da priložite detaljnu finansijsku kalkulaciju, podatke o autorima i saradnicima na projektu (jednu ili više biografija).

 9.  

 10. Rok za podnošenje prijava na konkurs počinje da teče od dana objavljivanja u dnevnom štampanom mediju koji izlazi na teritoriji Grada Beograda, a završava se zaključno sa 6. martom 2020. godine. Prijave poslate poštom, moraju nositi žig sa datumom, najkasnije, 6. mart 2020. godine, ili moraju biti predate do 15.30 na pisarnicu Gradske uprave grada Beograda,na Trgu Nikole Pašića br.6.

 11. Projekat koji je predmet prijave dostavlja se u tri primerka na adresu: Gradska uprava grada Beograda - Sekretarijat za kulturu, Beograd, Pisarnica: Trg Nikole Pašića br. 6.

 12. Pozivamo vas da se prilikom sastavljanja finansijske kalkulacije za projekte prethodno obratite Udruženju i konsultujete se sa našim računovodstvom u vezi obračuna neto/bruto iznosa i slično... Molimo da se blagovremeno obraćate Udruženju i da ne čekate poslednji dan za predaju projekata.

 13. Na raspolaganju smo za sve informacije.