ludus

 1. KONKURS SEKRETARIJATA ZA KULTURU GRADA BEOGRADA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KULTURI ZA 2023.

 2.  

   

 3. Obaveštavamo članove Udruženja da je Sekretarijat za kulturu grada Beograda 18.1.2023. objavio konkurse za sufinansiranje programa i projekata u 2023. godini, za oblast stvaralaštva.
   Naši članovi i ove godine mogu posredstvom Udruženja, odnosno korišćenjem računa Udruženja konkurisati za sredstva za realizaciju svojih projekata.
   Konkurs traje do 17.2.2023.
   U prilogu šaljemo Formular sa podacima Udruženja. Molimo naše članove da Formular popunjavaju ćiriličnim pismom.
  U prilogu su i Tekst Javnog konkursa i Uredba o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata.
   Napominjemo da je Udruženje korisnik sredstava, a naši članovi su podnosioci projekta.
   Pozivamo vas da se prilikom sastavljanja finansijske kalkulacije svojih programa i projekata prethodno obratite Udruženju i konsultujete se sa našim računovodstvom u vezi obračuna neto – bruto iznosa i slično.
   Istovremeno, podsećamo sve naše aktivne članove da izmire eventualna dugovanja na ime članarine.
   Naši članovi istim projektima kojima konkurišu kod Sekretarijata za kulturu grada Beograda mogu konkurisati i na konkursu Ministarstvu kulture, koji će, pretpostavljamo, uskoro biti objavljen.
   Na raspolaganju smo za sve dodatne informacije.
   Za Predsedništvo UDUS-a
  Nebojša Dugalić, predsednik

 4.