ludus

 1. Konkurs Ministarstva kulture i informisanja za sufinansiranje programa i projekata u 2020.godini

 2.  

   


 3. Poštovane kolege,

  Obaveštavamo vas da je 26.12.2019, Ministarstvo kulture i informisanja objavilo Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u RS u 2020. godini. KONKURS JE OTVOREN DO 1. FEBRUARA 2020. g.

  LINK NA KOME MOŽETE POTRAŽITI DETALJNIJE INFORMACIJE I UPOZNATI SE SA PROPOZICIJAMA JE http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkursa-za-finansiranje-i-sufinansiranje-projekata-iz-oblasti-savremenog-stvaralastva-u-republici-srbiji-u-2020--godini

  I ovoga puta će Udruženje svojim članovima omogućiti da za sredstva za svoje projekte konkurišu koristeći račun Udruženja. Udruženje na ime svojih administrativno-finansijskih troškova obustavlja, kao i do sada, 5% od bruto odobrenih, odnosno uplaćenih sredstava za svaki projekat.

  U prilogu dostavljamo popunjen formular sa podacima Udruženja. Udruženje je korisnik sredstava, a naši članovi su podnosioci prijave. Molimo da u formularu na predviđenom mestu navedete oblast za koju konkurišete.

  Molimo da koristite isključivo formular koji u prilogu šaljemo, s obzirom da ima promena u odnosu na prošlogodišnji.

  Molimo da obratite pažnju na najmanje iznose koji će se su/finansirati,dakle kalkulacija vaših projekata mora biti viša od najmanjih predviđenih iznosa koje će Ministarstvo dodeljivati za realizaciju - princip koji je uspostavljen prethodnih godina.

  Podsećamo da prilikom predaje svojih projekata uz popunjen formular treba da priložite detaljnu finansijsku kalkulaciju. Popunjeni formulari se šalju u 5 /pet/ primeraka isključivo poštom na adresu Ministarstva.  

  Pozivamo vas da se prilikom sastavljanja finansijske kalkulacije za projekte prethodno obratite Udruženju i konsultujete se sa našim računovodstvom u vezi obračuna neto/bruto iznosa i slično... Molimo da se blagovremeno obraćate Udruženju i da ne čekate poslednji dan za predaju projekata.  

  Na raspolaganju smo za sve dodatne informacije.