ludus


 1. OSNOVNI CILJEVI I ORGANIZACIJA

 2. Osnovni ciljevi i zadaci Udruženja su:

  1. 1. Razvoj  i unapređenje dramskog stvaralaštva u Republici Srbiji
  2. 2. Unapređenje i razvoj dramske umetnosti u duhu savremenih dostignuća u zemlji i inostranstvu
  3. 3. Podsticanje izučavanja dramske umetnosti
  4. 4. Pružanje pomoći pri zaštiti autorskih i drugih prava dramskih i pozorišnih stvaralaca
  5. 5. Afirmacija članova Udruženja
  6. 6. Ostvarivanje saradnje sa svim organizacijama na teritoriji Republike Srbije koje imaju za cilj afirmaciju dramskog stvaralaštva
  7. 7. Ostvarivanje saradnje sa svim pozorištima, pozorišnim grupama, acocijacijamai institucijama pozorišne delatnosti
  8. 8. Ostvarivanje saradnje sa srodnim umetničkim udruženjima, asocijacijama, institutima i organizacijama u inostranstvu
  9. 9. Saradnja sa pozorištima i drugim profesionalnim institucijama i organizacijama radi rešavanja statusnih pitanja dramskih i pozorišnih stvaralaca
  10. 10. Poslovi regulisanja penzijsko-invalidskog osiguranja i zdravstvene zaštite članova u skladu sa pozitivnim propisima
  11. 11. Organizovanje, realizacija, produkcija i distribucija pozorišnih predstava, javnih nastupa i drugih vidova aktivnosti članova Udruženja
  12. 12. Osnivanje i organizovanje posebnih fondova i sredstava za usavršavanje i stipendiranje svojih članova, kao i za pomoć ugroženim članovima
  13. 13. Razvijanje privredno-poslovne aktivnosti u okviru registrovane delatnosti u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva Udruženja
  14. 14. Objavljivanje i promocija dela nastalih stvaralaštvom Udruženja i članstva
  15. 15. Organizovanje zajedničke službe za obavljanje administrativno–finansijskih poslova Udruženja
  16. 16. Izdavanje pozorišnih novina LUDUS (List Udruženja dramskih umetnika Srbije) i  publikacija o radu Udruženja i članstva
  17. 17. Ostvarivanje saradnje sa ustanovama radija, televizije, filma  i drugim institucijama u kojima rade i sarađuju članovi Udruženja
  18. 18. Staranje i briga o životnim uslovima penzionisanih dramskih umetnika
  19. 19. Obezbeđivanje finansijskih sredstava neophodnih za rad Udruženja
  20. 20. Ustanovljavanje i dodela nagrada i priznanja dramskim umetnicima
  21. 21. Predlaganje članova Udruženja za istaknuta društvena i stručna priznanja i nagrade
  22. 22. Iniciranje i aktivno učešće u predlaganju zakonskih rešenja vezanih za dramsko stvaralaštvo, status članova i drugo
  23. 23. Obavljanje  poslova poverenih od strane Vlade Republike Srbije, odnosno nadležnog ministarstva, a na osnovu Zakona o kulturi