ludus

OSNOVNI PODACI

 

Udruženje dramskih umetnika Srbije,
reprezentativno udruženje u kulturi (UDUS)
11158 Beograd
Studentski trg 13/VI

Tel: (+ 381 11) 2631-464, 2631-592, 2631-522 
e-maill: 
udus@udus.org.rs

Matični broj: 07067283
PIB: 100040788

Tekući račun:
200-2711270101033-28, Poštanska štedionica A.D. Beograd

Devizni račun: 
5000106-271127 (instrukcije za plaćanje tražiti mejlom ili telefonom)

Zaštita podataka o ličnosti
U skladu sa čl. 56-58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeniglasnik RSˮ, broj 87/18), određeno je lice za zaštitu podataka o ličnosti u Udruženju dramskih umetnika Srbije, reprezentativnom udruženju u kulturi (UDUS), čiji su kontakt podaci: Radmila Sandić, sekretar, telefon: 011/2631-464, 2631-522, e-mail: udus@udus.org.rs

 


PREDSEDNIŠTVO

Nebojša Dugalić, predsednik
Pavle Pekić, potpredsednik
Snežana Trišić 
Tanja Pjevac
Branislav Zeremski
Zoran Cvijanović
Dragan Marjanović
Vlatko Ilić

 


NADZORNI ODBOR

Marko Stojanović 
Ivan Tomašević 
Duško Premović 
Zamenik člana: Jelena Kovačević Barać

 

SUD ČASTI

Svetlana Bojković 
Igor Bojović 
Olivera Viktorović 
Milovan Zdravković 
Andrija Daničić 
Zamenice članova: Elizabeta Đorevska i Predrag Miletić

 


KOMISIJA ZA STATUSNA PRAVA ČLANOVA

Tatjana Kecman 
Dubravka Vujinović
Petar Mihailović 
Periša Armuš
Vlatko Ilić

 


KOMISIJA ZA NAGRADE - UMETNIČKO VEĆE

Svetlana Bojković  
Ivana Dimić
Nataša Ninković  
Svetozar Cvetković  
Dragan Mićanović


REDAKCIJA LUDUS-a

Tatjana Nježić, glavni i odgovorni urednik 
Snežana Trišić
Aleksandra Jakšić 
Jelena Kajgo 
Jelena Kovačević 
Ivan Medenica 
Aleksandar Milosavljević 
Olivera Milošević 
Vukica Strugar