ludus

PODACI UDUS-a

 

Udruženje dramskih umetnika Srbije
reprezentativno udruženje u kulturi
11158 Beograd
Studentski trg 13/VI

Tel: (+ 381 11) 2631-464, 2631-592, 2631-522 
e-maill: udus@udus.org.rs

Matični broj: 07067283
PIB: 100040788

Tekući račun:
200-2711270101033-28, Poštanska štedionica A.D. Beograd

Devizni račun: 
5000106-271127 (instrukcije za plaćanje tražiti mejlom ili telefonom)


PREDSEDNIŠTVO


 

Vojislav Brajović, predsednik
Nebojša Ilić
Goran Jevtić
Jelena Kajgo
Tatjana Mandić Rigonat
Sunčica Milosavljević 
Vesna Stanković
Aneta Tomašević
Saša Torlaković

 

NADZORNI ODBOR

 

Monika Romić 
Igor Filipović 
Milan Čučilović 
Zamenik člana Nadzornog odbora: Đurđa Tešić


SUD ČASTI

 

Dimitrije Jovanović 
Bojan Krivokapić 
Sanja Krsmanović Tasić 
Katarina Marković 
Vesna Čipčić 
Zamenice članova Suda časti: Dušanka Glid Stojanović i Hana Selimović

 

KOMISIJA ZA STATUSNA PRAVA ČLANOVAKatarina Gojković 
Snežana Gnjidić
Sunčica Milosavljević 
Monika Romić 
Igor Filipović

 

KOMISIJA ZA NAGRADE - UMETNIČKO VEĆE


 

Isidora Minić 
Nela Mihailović 
Nebojša Romčević 
Boris Liješević 
Goran Šušljik 

 

 

REDAKCIJA LUDUS-a


 

Tatjana Nježić, glavni i odgovorni urednik 
Aleksandra Jakšić 
Jelena Kajgo 
Jelena Kovačević 
Ivan Medenica 
Aleksandar Milosavljević 
Olivera Milošević 
Vukica Strugar