ludus

 1. LUDUS
  Pozorišne novine

  YU ISSN 0354-3137
  COBISS.SR-ID 54398983

  Izdaje
  Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS)
  11158 Beograd, Studentski trg 13/VI

  Telefoni: +381 (0) 11/ 2631 464, 2631 592, 2631 522
  e-mail: udus@udus.org.rs

  Predsednik UDUS-a
  Vojislav Brajović

  Glavni i odgovorni urednik
  Tatjana Nježić

  Redakcija
  Snežana Trišić
  Aleksandra Jakšić 
  Jelena Kajgo 
  Jelena Kovačević 
  Ivan Medenica 
  Aleksandar Milosavljević 
  Olivera Milošević 
  Vukica Strugar 

  Lektura
  Aleksandra Jakšić

  Sekretar redakcije
  Radmila Sandić
  radmila.sandic@udus.org.rs