ZA ČLANOVE

MIRA STUPICA: ŠAKA SOLI

Mira Stupica: ŠAKA SOLI (аutobiografija)
Izdavači: Udruženje dramskih umetnika srbije i KIZ Alter
Priredila: Mira Stupica
Objavljena: 2013.g.
Tiraž: 1000 primeraka
Cena: 800 dinara