ludus

STATUS SAMOSTALNOG DRAMSKOG UMETNIKA, STRUČNJAKA I SARADNOKA U KULTURI

 

Pijava za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike

pdv Obrazac PPD-SU


Pravilnik o radu Komisije za statusna prava članova UDUS-a

pdv Pravilnik

Pravilnik Ministarstva kulture i informisanja o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture

pdv Pravilnik