ludus

 1. Zahtev reprezentativnih udruženja upućen Ministarstvu kulture i informisanja za reševanje problema samostalnih umetnika

 2.  

  U četvrtak, 24. februara 2022, 15 reprezentativnih udruženja uputilo zajednički zahtev Ministarstvu kulture i informisanja u kojem se traži hitna reakcija u cilju rešavanja problema samostalnih umetnika i to na jedini način koji u ovom trenutku deluje mogućim: uplatom osnovice dugovanja iz budžeta RS, otpisom kamata i formiranjem zajedničke radne grupe za pitanja samostalaca.

  I pored brojnih pokušaja reprezentativnih udruženja koja zastupaju prava samostalnih umetnika, višegodišnje dugovanje samostalaca na osnovu uplata doprinosa nije rešen, a Ministarstvo kulture i informisanja ne pokazuje interesovanje za ovaj problem.
  Reprezentativna udruženja su 2016. godine prikupila podatke umetnika i tada je ukupno poresko dugovanje samostalnih umetnika na teritoriji RS iznosilo oko 107 miliona dinara, što je približno 870.000 evra. Napominjemo da su predstavnici umetnički udruženja u aprilu 2016. godine, pred tadašnje izbore, održali sastanak sa Aleksandrom Vučićem, tada predsednikom Vlade RS, koji je obećao da će se ovaj problem sistemski rešiti u najkraćem mogućem roku, te je ubrzo uvedena mogućnost „reprogama duga“, tj. data mogućnost umetnicima da otplate tuđi dug, odnosno dug Grada Beograda, na rate !!!?

  Preko 2300 samostalnih umetnika, koji svoju delatnost obavljaju savesno i čiji se socijalni status godinama sistemski degradira lošim javnim politikama, u kontinuitetu se suočavaju s brojnim problemima – od nemogućnosti ostvarivanja zdravstvenog osiguranja za sebe i svoju decu, nemogućnosti ostvarivanja prava na penziju, porodiljsko odsustvo i sl.
  Uprava grada Beograda, na čijoj teritoriji ima najviše registrovanih samostalaca, već duži period odbija odgovornost za nastanak duga, iako zvanični listinzi koje poseduju reprezentativna udruženja, nedvosmisleno potvrđuju činjenicu da je Grad dugi niz godina kasnio sa uplatom doprinosa Udruženjima, čime je dug nastao.
  Iako se u ovaj proces uključio i Sindikat ”Nezavisnost” obraćanjem Socijalno-ekonomskom savetu RS (SES) s predlogom da se formira komisija za sistemsko rešavanje problema, nije bilo interesovanja SES da se problem trajno reši.

  Stoga je 24.2.2022. 15 reprezentativnih udruženja uputilo zajednički zahtev Ministarstvu kulture i informisanja u kojem se traži hitna reakcija u cilju rešavanja ovog problema i to na jedini način koji u ovom trenutku deluje mogućim: uplatom osnovice dugovanja iz budžeta RS, otpisom kamata i formiranjem zajedničke radne grupe za pitanja samostalaca.

  Napominjemo da je Vlada RS, pokazujući političku volju i spremnost da pomogne sveštenim licima koja se nalaze u istoj socijalnoj i poreskoj kategoriji kao i samostalni umetnici, novembra 2018. god. izdvojila milion evra iz budžeta za pomoć Patrijaršiji SPC kako bi izmirila dugovanja prema PIO fondu i time je sanirala sva dugovanja sveštenih lica nastala još devedesetih godina.

  Ukoliko Ministarstvo kulture i na ovaj dopis ne odgovori, Udruženje likovnih umetnika Srbije kao najveće i najstarije reprezentativno udruženje i pokretač ove inicijative najavljuje da će razmotriti i radikalizovanje aktivnosti u skladu sa zakonski zagarantovanim pravom na protest.